Liên hệ

Chuyên : Sản xuất gia công các sản phẩm gỗ cao su xuất khẩu.

Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp xã Thạnh Phú – Vĩnh Cửu – Đồng Nai.

Điện thoại : (84)2513.966750 – 063 – 064   Fax : (84)2513.966.749

Email : huynhleg@gmail.com | huynhleg@yahoo.com.vn

CÔNG TY TNHH HUỲNH LÊ

Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú, Thiện Tân, xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai.

Điện thoại : (84)2513.966750 - 063 - 064 | Fax : (84)2513.966.749

Email : huynhleg@gmail.com | huynhleg@yahoo.com.vn