CÔNG TY TNHH HUỲNH LÊ

Địa chỉ : Cụm Công Nghiệp Thạnh Phú, Thiện Tân, xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai.

Điện thoại : (84)2513.966750 - 063 - 064 | Fax : (84)2513.966.749

Email : huynhleg@gmail.com | huynhleg@yahoo.com.vn